Egzamin teoretyczny: co musisz wiedzieć?


 

Teoretyczna część egzaminu państwowego na prawo jazdy przeprowadzana jest  z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ośrodka egzaminowania. Pytania testu na prawo jazdy składają się  się ze scenariuszy, wizualizacji i opisów.

testy na prawo jazdy

 1. Na egzamin zabierz dowód tożsamości.
 2. Po uruchomieniu programu egzaminacyjnego zapoznaj się z jego obsługą. Masz do wykonania test próbny – możesz go oblać 🙂
 3. Egzamin trwa maksymalnie 25 minut. To dużo czasu.
 4. Tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa.
 5. Nie możesz cofnąć się do wcześniejszego pytania.
 6. Film z pytania wyświetla się tylko raz i jest zakończony stopklatką.
 7. Jeśli upłynie czas przeznaczony na udzielenie odpowiedzi – wyświetlane jest następne pytanie.
 8. Przechodzenie do następnego pytania – po wciśnięciu przycisku „Następne pytanie”
 9. Test zawiera 32 pytania
  1. 20 pytań z wiedzy podstawowej,
  2. 12 pytań z wiedzy specjalistycznej.
 10. Punktacja: 3, 2 lub 1 pkt w zależności od znaczenia dla bezpieczeństwa dla ruchu drogowego.
 11. Jeśli nie wskażesz żadnej odpowiedzi na pytanie: 0 pkt.
 12. Po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania klikasz „zakończ egzamin”.
 13. Wynik egzaminu pojawia się bezpośrednio po jego zakończeniu.

prawkobazapytan.pl – baza pytań egzaminacyjnych

Pytania

Część podstawowa (20 pytań)

 • pytania jednokrotnego wyboru TAK / NIE
 • pytania ilustrowane filmami lub zdjęciami z realnych sytuacji drogowych
 • 20 sekund na zapoznanie się z treścia pytania
 • 15 sekund na udzielenie odpowiedzi

Podział pytań:

 • 10 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (3 punkty)
 • 6 pytań o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (2 punkty)
 • 4 pytania o niskin znaczeniu dla bezpieczeństwa (1 punkt)

Część specjalistyczna (12 pytań)

 • pytania jenokrotnego wyboru A,B,C
 • pytania ilustrowane filmami lub grafikami
 • 50 sekund na zapoznanie się z pytaniem i udzielenie odpowiedzi

Podział pytań:

 • 6 pytań o wysokim znaczeniu dla ruchu drogowego (3 punkty)
 • 4 pytania o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (2 punkty)
 • 2 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (1 punkt)

Testy na prawo jazdy takie jak na WORD, rewolucyjne materiały do kursu nauki jazdy: cała baza pytań: zdamyto.com