Egzaminatorzy będą inaczej oceniać. Zmiany w egzaminach na prawo jazdy.


 

Już od 10 listopada 2016 egzaminatorzy WORD będą inaczej oceniać podczas egzaminów na prawo jazdy. Co zmieni się w zasadach egzaminowania?

Zmianę wprowadza „rozporządzenie w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach”

Dziś egzaminator np w przypadku przekroczenia prędkości o więcej jak 20 km/h musi przerwać egzamin. Po wprowadzeniu zmian nie będzie miał wcale takiego obowiązku.

Oto najważniejsze zmiany w rozporządzeniu.

Jest Będzie
Popełnienie błędu wyszczególnionego w tabeli 1 załącznika 2 do rozporządzenia skutkujeprzerwaniem egzaminu Popełnienie błędu wyszczególnionego w tabeli 1 załącznika 2 do rozporządzenia do może skutkować przerwaniem egzaminu
Trzy lata doświadczenia dla egzaminatora nadzorującego Dwa lata doświadczenia dla egzaminatora nadzorującego
Niezbędny zestaw kategorii dla egzaminatora nadzorującego A, B, C Niezbędny zestaw kategorii dla egzaminatora nadzorującego A, B, C lub A, B, D
 


Dopuszczenie wyłączenia wyłączenie urządzenia rejestrującego przez egzaminatora po zakończeniu egzaminu i omówienia – w celu wyjęcia nośnika danych
Wymagany podgląd rejestrowanego obrazu Możliwość stosowania urządzeń rejestrujących,  sygnalizujących jedynie aktywność funkcji nagrywania
 


Osoba egzaminowana nie wnosi kolejnej opłaty za egzamin za egzamin jeśli nie mógł być on przeprowadzony z przyczyn od nich niezależnych, np. awaria systemu teleinformatycznego, warunki atmosferyczne uniemożliwiające przeprowadzenie egzaminu państwowego, awaria urządzenia rejestrującego
Załącznik nr 2 tabela nr 1:Zachowania osoby egzaminowanej zagrażające bezpośrednio życiu i zdrowiu uczestników ruchu drogowego skutkujące przerwaniem egzaminu państwowego Załącznik nr 2 tabela nr 1: Zachowania osoby egzaminowanej zagrażające bezpośrednio życiu i zdrowiu uczestników ruchu drogowegomogące skutkować przerwaniem egzaminu państwowego
Załącznik nr 2 tabela nr 4 pozycja 2. pkt 2.2) włączenie świateł odpowiednich do jazdy w ruchu drogowym Załącznik nr 2 tabela nr 4 pozycja 2. pkt 2.2) włączenie świateł odpowiednich do jazdy w ruchu drogowym, jeżeli światła nie włączają się automatycznie
Załącznik nr 2 tabela nr 4 pozycja nr 5:Przy ruszaniu pojazd nie powinien cofnąć się więcej niż 0,2 m, a silnik nie powinien zgasnąć. Osoba egzaminowana w trakcie wykonywania tego manewru po zatrzymaniu pojazdu na wzniesieniu zaciąga/uruchamia hamulec postojowy, a następnie rusza do przodu zwalniając go – nie dotyczy egzaminu w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2 i A. Załącznik nr 2 tabela nr 4 pozycja nr 5:Przy ruszaniu pojazd nie powinien cofnąć się więcej niż 0,2 m, a silnik nie powinien zgasnąć. Osoba egzaminowana w trakcie wykonywania tego manewru po zatrzymaniu pojazdu na wzniesieniu zaciąga/uruchamia hamulec postojowy, a następnie rusza do przodu zwalniając go – nie dotyczy egzaminu w zakresie prawa jazdy kategorii A1, A2 i A.
Załącznik nr 2 tabela nr 4  poz. 9 w pkt 11) upewnienie się o możliwości jazdy:

a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,

b) ocena sytuacji wokół pojazdu,

c) płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;

Załącznik nr 2 tabela nr 4  poz. 9 w pkt 11) upewnienie się o możliwości jazdy:

a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,

b) ocena sytuacji wokół pojazdu,

c) płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;

d) włączenie świateł odpowiednich do jazdy w ruchu drogowym – jeżeli światła nie włączają się automatycznie

Sprzęganie przyczepy z pojazdem:osoba, mająca niedowład kończyn dolnych lub górnych, ma na wykonanie tego zadania ma 15 minut. Sprzęganie przyczepy z pojazdem:osoba, mająca niedowład kończyn dolnych lub górnych, ma na wykonanie tego zadania ma nie więcej niż 30 minut
 


 WORD po upływie roku od dnia ostatniego nieudanego podejścia do egzaminu państwowego musi zwolnić PKK kursanta.

Co to oznacza?

  1. Teraz egzaminator nie musi przerwać egzaminu, jeśli popełniony zostanie jeden z błędów określonych w tabeli nr 1 załącznika nr 2 do rozporządzenia. Tabela ta określała zachowania osoby egzaminowanej zagrażające bezpośrednio życiu i zdrowiu uczestników ruchu drogowego skutkujące przerwaniem egzaminu państwowego. Po zmianach egzaminator nie będzie miał obowiązku przerwania egzaminu na prawo jazdy w przypadku popełnienia któregoś z wymienionych w tabeli błędów-np najechanie na linię podwójną ciągłą. Będzie mógł, ale nie będzie musiał przerwać egzaminu. Zmianę wprowadza w § 16 ust. 1 rozporządzenia, a także sama wspomniana wcześniej tabela, gdzie w tytule tabeli nr 1 wyraz „skutkujące” zastąpiono wyrazami „mogące skutkować” przerwaniem egzaminu państwowego.
  2. Niezależnie od zmiany artykułu o której mowa wyżej i tak uzyskasz wynik negatywny egzaminu w przypadku popełnienia któregoś z tych błędów. Mówi o tym § 28. 1., który nie został zmieniony: „Osoba egzaminowana uzyskuje: negatywny wynik części praktycznej egzaminu państwowego, jeżeli: a) dwukrotnie nieprawidłowo wykonała to samo zadanie egzaminacyjne, b)zachodzą okoliczności, o których mowa w § 16 ust. 1 pkt 1 i 3.
  3. Zmiana istotna dla OSK, który szykuje się do uzbrojenia swojego pojazdu w urządzenie rejestrujące, celem wykorzystywania go podczas egzaminów państwowych: urządzenie rejestrujące nie musi już pokazywać na żywo podglądu rejestrowanego obrazu – wystarczy sygnalizowanie aktywności nagrywania.
  4. Osoby mające niedowład kończyn dolnych lub górnych, mają teraz  nie więcej niż 30 minut na wykonanie sprzęgania przyczepy z pojazdem
Przy okazji: lada chwila w testach na prawo jazdy pojawią się nowe pytania. Ministerstwo zapowiedziało zmianę puli egzaminacyjnej (poprzez dodanie 441 nowych pytań). Nowe pytania w testach miały pojawić się już we wrześniu 2016.

Pełną aktualną bazę pytań znajdziesz na zdamyto.com