Kasowanie punktów karnych w Garwolinie i Siedlcach


 

Terminy szkoleń dla kierowców przepisy przepisy ruchu drogowego.

Szkolenie odbywa się w formie prelekcji, pogadanki przy wykorzystaniu środków audio-wizualnych i polega na jednorazowym spotkaniu z policjantem oraz psychologiem. Po jego ukończeniu uczestnicy otrzymują zaświadczenie wydane przez Dyrektora WORD, a WORD przesyła informację o odbyciu szkolenia do właściwej jednostki policji, na podstawie której Komendant Wojewódzki Policji prowadzący ewidencję punktów karnych zmniejsza o 6 liczbę punktów karnych.

Dla kogo szkolenie?

Chcąc wziąć udział w szkoleniu należy:

  • posiadać prawo jazdy dłużej niż jeden rok,
  • zgromadzić (w dniu szkolenia) nie więcej niż 24 punkty karne,
  • opłacić szkolenie,
  • złożyć kartę zgłoszenia na szkolenie.

Na szkolenie należy zabrać ze sobą prawo jazdy.

Opłaty

Koszt szkolenia wynosi 300 zł.

Opłatę można wnieść przelewem na konto WORD lub w kasie ośrodka.

Numer rachunku bankowego WORD 14 1020 4476 0000 8102 0017 0233.

Terminy

Siedlce:

6 i 27 .02.2017

Brak terminu dla szkolenia w Garwolinie.