Okres próbny dla młodych kierowców już obowiązuje


 

Niewiele osób zdaje sobie jednak sprawę z tego, że okres próbny o którym mówi się od dawna, a który był już „przekładany” obowiązuje już dziś… I to od… 18 maja 2015.

Podstawę daje tutaj zmiana ustawy prawo o ruchu drogowym:

Starosta wydaje decyzję o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami, w razie stwierdzenia (na podstawie prawomocnych rozstrzygnięć), że kierujący pojazdem silnikowym w okresie 2 lat od dnia wydania mu po raz pierwszy prawa jazdy popełnił:

a)  przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,

b)  trzy wykroczenia (określone w art. 86 § 1 lub 2, art. 87 § 1, art. 92a w przypadku przekroczenia dopuszczalnej prędkości o ponad 30 km/h lub art. 98 ustawy – Kodeks wykroczeń).

Decyzja o cofnięciu uprawnienia jest wydawana na wniosek komendanta wojewódzkiego Policji. Osoba, której będą cofnięte uprawnienia w tym trybie, musi odbyć ponownie kurs w szkole nauki jazdy i zdać egzamin w WORD.

Czytaj: Prawo jazdy 2017