Cennik


 

Opłaty za egzamin państwowy na prawo jazdy. Uwzględniając opłatę za egzamin należy wziąć pod uwagę opłaty manipulacyjne.

Cennik egzaminów:

 • Egzamin teoretyczny 30 zł
 • Egzamin praktyczny na kategorię AM prawa jazdy 140 zł
 • Egzamin praktyczny na kategorię A1, A2 lub A prawa jazdy 180 zł
 • Egzamin praktyczny na kategorię B prawa jazdy 140 zł
 • Egzamin praktyczny na kategorię B1, C1, D1 lub T prawa jazdy 170 zł
 • Egzamin praktyczny na kategorię C, D lub B+E prawa jazdy 200 zł
 • Egzamin praktyczny na kategorię C1+E, C+E, D1+E lub D+E prawa jazdy 245 zł

Numer rachunku bankowego: 14 1020 4476 0000 8102 0017 0233

Tytuł przelewu musi zawierać:

 • numer PESEL osoby egzaminowanej,
 • imię i nazwisko osoby egzaminowanej,
 • rodzaj egzaminu (teoria, praktyka, teoria+praktyka),
 • kategorię egzaminu.

Uwaga, opłaty manipulacyjne

 • Opłata w okienku BOK WORD za pomocą karty płatniczej +kwota manipulacyjna w wysokości 2,00 zł,
 • Opłata gotówką w kasie +kwota manipulacyjna 4,00 zł,
 • Opłata  za pośrednictwem platformy Info-Car z +kwota manipulacyjna 2,00 zł.