Rezygnacja z egzaminu. Czy WORD zwróci pieniądze?


 

Możesz zrezygnować z terminu egzaminu, a wpłacone pieniądze nie przepadną. Jest tylko jeden warunek.

testy na prawo jazdy

Zgodnie z Rozporządzeniem Dziennik Ustaw z 2013 r. poz.476 możesz zrezygnować z egzaminu, na prawo jazdy bez poniesienia konsekwencji finansowych:

  1. Pisemnie rezygnacje składasz osobiście lub przesyłasz drogą pocztową na adres WORD. Datą zgłoszenia rezygnacji jest data doręczenia pisma do WORD Garwolin.
  2. Jeśli rezygnację z egzaminu składasz nie później niż na 2 dni przed jego wyznaczonym terminem, opłata za egzamin podlega zwrotowi lub zaliczeniu na poczet kolejnego egzaminu.
  3. W przypadkach losowych dyrektor ośrodka egzaminowania może podjąć decyzję o skróceniu terminu, o którym mowa w ust. 4 (§ 11.1 ust. 6 Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 232)

Pamiętaj, że możesz zrezygnować ze zdawania egzaminu w oddziale WORD w Garwolinie. W tym celu musisz złożyć pisemny wniosek o przesłanie Twoich dokumentów do innego Ośrodka lub Miejsca Egzaminowania.