Testy na prawo jazdy: posłowie pytają, ministerstwo odpowiada


 

Posłowie zainteresowali się testami na prawo jazdy. Wystosowali więc zapytanie dotyczące między innymi ilości pytań w puli z podziałem na poszczególne kategorie prawa jazdy. Interesowało ich także to, czy błędne pytania pojawiły się na egzaminach w WORD.

zapytaniu nr 855 do ministra infrastruktury i budownictwa w sprawie egzaminów teoretycznych na prawo jazdy wystosowanym 8 sierpnia 2016 posłowie Andrzej Kobylarz, Wojciech Bakun, Barbara Chrobak, Maciej Masłowski, Jarosław Porwich, Stefan Romecki, Paweł Skutecki, Paweł Szramka, Agnieszka Ścigaj pytają:

 1. Ile pytań liczy obecnie baza pytań na prawo jazdy, z podziałem na poszczególne kategorie?
 2. Czy wśród zweryfikowanych przez Komisję do spraw weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych, stosowanych na egzaminie państwowym na prawo jazdy, pojawiły się pytania ocenione negatywnie i usunięte z bazy?
 3. Czy wśród pytań zweryfikowanych negatywnie pojawiły się takie, które kandydaci na kierowców otrzymywali wcześniej w swoich zestawach na egzaminie państwowym?

Ministerstwo odpowiada

Ile jest pytań na poszczególne kategorie prawa jazdy? Baza pytań egzaminacyjnych liczy 2661 pytań. To liczba odnosząca się do wszystkich kategorii prawa jazdy (w tym pozwolenia na kierowanie tramwajem. Ilość ta podana została już wcześniej w odpowiedzi udzielonej zdamyto.com. Ilość pytań na poszczególne kategorie prawa jazdy przedstawia się następująco:

 • AM – 1179
 • A1 – 1283
 • A2 – 1282
 • A, 1286
 • B1 – 1286
 • B – 1865
 • C1 – 1336
 • C – 1350
 • D1 – 1330
 • D – 1339
 • T – 1239
 • pozwolenie na kierowanie tramwajem – 452

Ale jak zaznacza przedstawiciel ministerstwa:

Należy zauważyć, że większość pytań egzaminacyjnych może być zadana podczas egzaminu dla różnych kategorii prawa jazdy

Pytania usunięte.

W 2015 r. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami przekazała do ówczesnego Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju 2894 pytania egzaminacyjne stosowane na egzaminie państwowym na prawo jazdy. Komisja weryfikacyjna przeprowadziła weryfikację przekazanych pytań egzaminacyjnych i zarekomendowała do zatwierdzenia 2661 pytań. Oznacza to, że 233 pytania egzaminacyjne uzyskały negatywną opinię komisji. Należy mieć na względzie, że żadne z negatywnie zaopiniowanych pytań nie zostało odrzucone ze względów na błędy merytoryczne w pytaniu. Zadaniem komisji oprócz weryfikacji błędów merytorycznych było także wyeliminowanie pytań mogących w przyszłości wzbudzać potencjalne wątpliwości, pytań niewłaściwie sformułowanych pod względem językowym, pytań zbyt zawiłych, pytań zawierających mało czytelne filmy czy obrazy oraz pytań, których zakres tematyczny mieścił się w przepisach ustawy, ale wiedza nim sprawdzana nie miała istotnego wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego. To miało miejsce w przypadku ww. 233 pytań.

Czy w WORD pojawiały się niewłaściwe – błędne- pytania? 

Przekazana przez PWPW S.A. baza pytań egzaminacyjnych była stosowana na egzaminie państwowym na prawo jazdy do maja 2015 r., a pytania, które nie uzyskały pozytywnej opinii komisji do tego czasu były losowane kandydatom na kierowców.

Odpowiedź na zapytanie nr 855 w sprawie egzaminów teoretycznych na prawo jazdy. Odpowiadający: podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Jerzy Szmit

Zobacz: Testy na prawo jazdy 2017