Zasady oceniania na egzaminie zostaną zmienione


 

Rząd planuje zmienić zasady oceniania podczas egzaminu na prawo jazdy. W przypadku popełnienia niektórych błędów egzaminatorzy będą zmuszeni przerwać egzamin na prawo jazdy i wystawić negatyw. Do tej pory mieli możliwość zaliczenia jedynie błędu.

Chodzi o popełnienie błędu z tzw tabeli błędów.  Obowiązujące dziś przepisy dają egzaminatorom swobodę w podjęciu decyzji, czy popełnienie błędu z „tabeli błędów” skutkowało rażącym naruszeniem przepisów prawa drogowego i czy wpłynęło na bezpieczeństwo na drodze. W zależności od sytuacji zaistniałej na egzaminie egzaminator może:

  • przerwać egzamin na prawo jazdy i wystawić wynik negatywny, albo
  • kontynuować egzamin informując osobę egzaminowaną o popełnieniu błędu przy wykonywaniu zadania

Planowane zmiany mają znieść możliwość przerwania egzaminu w obowiązek, czyli np najechanie na linię podwójną ciągłą skutkować będzie obligatoryjnym przerwaniem egzaminu.

Zmianę w przepisach zaproponowało Krajowe Stowarzyszenie Egzaminatorów. Wprowadzenie zapisu „może” podczas wcześniejszej nowelizacji rozporządzenia stanowiło naruszenie Ustawy o Kierujących. Wcześniejsze uzupełnienie zapisu o słowo „może” był prawdopodobnie jedną z przyczyn tragedii w Szaflarach.

Zmian w egzaminach na prawo jazdy będzie jednak znacznie więcej. Czytaj: „Duże zmiany w egzaminach na prawo jazdy