Egzamin na prawo jazdy samochodem OSK


 

Egzamin na prawo jazdy można zdawać samochodem udostępnionym przez naukę jazdy. Takie rozwiązanie nie tylko redukuje stres egzaminacyjny ale… zwiększa szansę na zdanie egzaminu.

Egzamin praktyczny na kategorię AM, A1, A2, A, B lub B+E może być przeprowadzony pojazdem Ośrodka Szkolenia Kierowców, który prowadził szkolenie Twoje szkolenie.

Aby zdawać egzamin pojazdem OSK musisz złożyć stosowny wniosek, zaś nauka jazdy dołącza oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział swojego pojazdu  w części praktycznej egzaminu państwowego. Wzór wniosku i oświadczenia udostępnia WORD.

W przypadku kat B prawa jazdy samochód powinien być przystosowany do egzaminowania, a więc wyposażony w urządzenie które powinno:

  • rejestrować co najmniej obraz widoczny do przodu przez przednią szybę pojazdu egzaminacyjnego (kamera o kącie widzenia 45° lub więcej); obraz zapisywany zawiera opis składający się z daty, godziny przeprowadzanego egzaminu oraz numeru rejestracyjnego pojazdu egzaminacyjnego,
  • rejestrować dźwięk w pojeździe równolegle z rejestracją obrazu,
  • uniemożliwiać ingerencję w zapis na informatycznym nośniku danych,
  • być uruchamiane i zatrzymywane bez ingerencji egzaminatora w proces rejestracji,
  • zapewniać egzaminatorowi podgląd obrazu rejestrowanego na informatycznym nośniku danych, tak aby w trakcie trwania części praktycznej egzaminu państwowego miał możliwość sprawdzenia, czy nie nastąpiła awaria urządzenia powodująca brak możliwości nagrywania przebiegu tej części egzaminu,
  • pozwalać na rejestrację przebiegu egzaminu i przekazanie zapisu bezpośrednio po egzaminie dla potrzeb WORD z wykorzystaniem ogólnodostępnych informatycznych nośników danych.